Charleston's Own Vidalia Onion & Summer Tomato Dressing

Charleston's Own Vidalia Onion & Summer Tomato Dressing

12 oz. bottle of Charleston's Own Vidalia Onion and Summer Tomato Dressing